Mahir Müşavirlik ile
Hayallerinize Ulaşın

Girişimcilik Desteği

Yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.

İncele

Teknoyatırım

Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

İncele

KOBİ Finansman

KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

İncele

Hizmetlerimiz

Hibe, Teşvik, Kredi

Öz sermaye kullanmadan işini büyütmek ve geliştirmek isteyenler için.

Çalışma İzin Belgeleri

Türkiye’de çalışma izni için gereken başvuru Türkiye’den veya yurt dışından yapılabilir.

Ruhsatlandırma İşlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Marka Tescil Belgeleri

Türkiye’de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır.

Mesleki Yeterlilik Eğitimi

Eğitim alan personelin eğitim çalışmalarını her an raporlayabilirsiniz. Güncel ve yeni video eğitimlerin ders notlarını indirebilirsiniz.

Araştırma ve Analiz Hizmetleri

Pazar araştırma analisti, piyasaya sunulmuş ya da sunulacak olan herhangi bir ürün ya da hizmeti tüm detayları ile inceler.